Välkommen till pedagogisk omsorg 
-ett alternativ till förskolan

Blogg

Välkommen in och läs om BrunnaSkogstrolls vardag

Februari

Vi har fördjupat oss i det fascinerande luktsinnet och samspelet mellan luktsinne och smakupplevelse. Genom olika aktiviteter har vi utforskat hur dessa sinnesintryck påverkar vår vardag och våra upplevelser. Vi[…]

Read more

Januari

Så var januari redan slut. Vi började terminen med sedvanlig julgransplundring. Vi dansade runt en av granarna i skogen och när vi kom hem blev det fiskdamm! Alla tjuter av[…]

Read more

December

Sista bloggen för i år, de sista veckorna har gått helt galet fort. Vi har haft Nobel-firande; vi uppmärksammade barnen själva och olika talanger var och en har. Vi gjorde[…]

Read more

Om oss

Från och med augusti-13 har Brunna skogstroll funnits som en privat regi och ett alternativ till den traditionella förskolan.
Vi som arbetar på Brunna Skogstroll heter Catrine Birkenstedt och Lotta Hofverberg, vi har båda varit anställda i kommunen över femton år, både som dagmammor och i förskolor. Vi är båda utbildade barnskötare brinner för vårat arbete. 
Vi bedriver våran verksamhet i våra hem i norra Brunna där Catrine och Polkettrollen utgår från Polkettstigen och Lotta och Bomullstrollen utgår från Bomullsvägen. Vi har ett dagligt och gemensamt samarbete i Brunna Skogstroll, samt att vi bedriver ett kontinuerligt samarbete med en annan pedagogisk omsorg i Brunna.

Vi tar emot barn mellan 1 och 6 år och har ca 6 barn var.
Öppettider enligt överenskommelse.

Lotta Hofverberg

Catrine Birkenstedt

Vi ger ditt barn:

– Trygghet
– Glädje, gemenskap, kompisskap
– Utevistelse stor del av dagen
– Utveckling och lärande
– Språk och matematik
– Hemlagad ekologisk mat
– Förhållandevis liten barngrupp
– Många roliga utflykter och hela utedagar
– Skapande, sång, rytmik 

– Åldersanpassad gruppverksamhet
– Pedagogisk dokumentation
– Familjeträffar
– Miljöarbete
– Lyxig vardag
– Sagoläsning varje dag
– Maxtaxa och försäkrad precis som i kommunen

– Och MYCKET mera 

Vårt arbete

Verksamheten präglas av att barnen ska ha en ”lyxig” vardag som grundar sig i förskolans läroplan - Lpfö 18 (se i dokument – Läroplan) . På så sätt ges barnen tillsammans med oss all möjlighet att utvecklas och får en stadig grund att stå på när de börjar i skolverksamheten.

Vi drivs av tanken att barnen ska ha en ”lyxig” vardag. Med lyx menar vi en liten barngrupp, att kunna säkerställa att vi som vuxna ser och bekräftar varje individ, att göra det där lilla extra som t ex utflykter, gärna i närområdet men också kanske lite längre bort. Vi kallar inte vanliga skogsbesök för utflykter.

Utomhuspedagogiken är en mycket viktigt och stor del i vår pedagogiska verksamhet då den i stor utsträckning bidrar med goda möjligheter till att arbeta ämnesöverskridande och att vara i nuet.

Fördelar med Utepedagogik

• Att vara ute mycket inverkar positivt på barnens hälsa. 
• Ute i naturen ges många möjligheter att arbeta med matematik och språk. 
• Genom att vara ute i skog och mark lär sig barnen att krypa, hoppa, klättra, balansera m.m. på ett naturligt och roligt sätt. 
• Barnen upplever med alla sina sinnen när de är ute. De ser, hör, smakar, luktar, känner och berör. 
• Att vara ute i skog och mark skapar en naturlig förståelse för samspel mellan djur-natur-människa. 

Reggio Emilia Filosofin

Reggio Emilia-filosofin är den filosofi vi finner mycket inspiration ifrån. Fokus läggs helt på att se varje enskilt kompetent barn, den starka tro och övertygelse vi har på människans möjligheter och alla barns starka drivkraft till att utforska världen har lagt grunden till vårt förhållningssätt. Vårt förhållningssätt präglas av en öppenhet och lyhördhet inför barnens tankar och idéer, och på sätt kunna möta barnet där de finner intresse och då också möjlighet till att utvecklas och forma sin egen kunskap tillsammans med oss som medforskande pedagoger. 

Utöver oss som pedagoger och barnets alla kompisar som bidrar till den enskilda utvecklingen ses miljön som en tredje pedagog då den förmedlar för barnen vad som är möjligt. Miljön är därför pedagogiskt upplagd, tydlig och lättillgängligt utformat utifrån barnens villkor. 

Vårt pedagogiska arbete omprövas och utvecklas hela tiden i takt med barngruppens och samhällets förändringar. 

Exempel på hur en dag hos oss kan se ut


7.30 Frukost  

8.00-8.30 2st dukvärdar dukar och förbereder lunchen. Vi hjälps alla åt att förbereda oss för t.ex. vistelse i skogen. Vad ska vi ha med oss? Vem ska bestämma lekarna idag? 

8.30-11.00 Utevistelse med gruppverksamhet. Tema, matematik, språk, natur, musik, rytmik och mycket mera. 


11.00-12.00 Lunch  

12.00-13.30 Vila för de minsta och sagostund för de äldre. Skapande verksamhet. 


13.30 Mellanmål 

14.00-16.30 Utevistelse 

Vanliga frågor

Hur ställer jag mitt barn i kö? 

Svar: Skicka ett mail till någon av oss eller ring.

Hamnar mitt barn hos Catrine eller Lotta?

Svar: Vi har en gemensam barnkö och räknas som EN grupp. Det är bara på pappret det står Lotta eller Catrine

Vad anser ni vara det viktigaste i er verksamhet

Svar: Trygghet för barnet kommer alltid på första plats. På delad andra plats skulle vi nog säga glädje och gemenskap, utveckling och lärande och utepedagogik.

Kan man besöka er verksamhet innan vi bestämmer oss?

 Svar: Självklart! Vi uppmuntrar alltid nya barn och föräldrar att komma och hälsa på, så att ni ser vad vi gör och vi får chansen att berätta mera.

Vad har ni för öppettider? 

Svar: Enligt överenskommelse med föräldrar. 

Var bor ni?  

Svar: På Bomullsvägen och Polkettstigen. 

Vad händer om ni blir sjuka? 

Svar: I första hand tar kollegan emot barn om det finns plats. I andra hand samarbetar vi med Hacer som också har ett familjedaghem här i Brunna. Hon bor på Valsvägen. Vi samarbetar även med henne vid semester. Vi har även plan C, D och E om någon blir sjuk eller är på utbildning.

Vad har ni för utbildning? 

Svar: Vi är båda barnskötare. Vi går på många utbildningar, föreläsningar och fortbildning. Vi går regelbundet på olika slags första hjälpen-kurser. Det är viktigt att vara up-to-date inom alla områden.

Har ni utvecklingssamtal och föräldramöten?

Svar: Ja, minst en gång per år, mer om det behövs.