GDPR

Dagmamma, brunna, dagbarnvårdare, familjedaghem, pedagogisk omsorg

Varför publicerar vi bilder på barn på bloggen? Får vi verkligen göra det?

Svaret är ja. Det som behövs är ett syfte och godkännande från vårdnadshavarna. Vårt syfte med att ha med barnen på bilderna är att vår blogg blir mer levande. De flesta barn som går hos oss läser bloggen tillsammans med sina föräldrar och det blir då lättare för dem att återberätta vad vi gör via bilderna.

Självklart måste inte föräldrarna godkänna det, vi förstår om man inte vill det.

Vi har inte ännu sett att det är skadligt för barnen att vara med på bild, skulle vi få minsta indikation om att så skulle vara fallet, skulle vi sluta med det så klart. Vi kollar regelbundet med barnen själva om det är ok för dem. Bilderna tas bort efter det att barnet slutat hos oss.

Här finns det mer att läsa om gdpr: https://www.datainspektionen.se/