Språk

Dagmamma, brunna, dagbarnvårdare, familjedaghem, pedagogisk omsorg

Mål: Ur lpfö-18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

Så här arbetar vi på Brunna Skogstroll med språket

Vi utgår från de fem språkliga domänerna när vi tittar på barnens språkliga förmåga. Då kan vi ge dem de verktyg de behöver.

 • Fonologi – språkljud; t.ex. Har barnet svårare med vissa ljud och bokstäver än andra?
 • Grammatik; t.ex. Sätts orden ihop på ett sätt som är begripligt?
 • Lexikon – ordförråd; t.ex. Hur lär sig barnet nya ord? Har barnet ett adekvat ordförråd för sin ålder?
 • Impressivt – språkförståelse; t.ex. Förstår barnet hela meningar, inklusive bisatser, eller uppfattar hon/han endast enstaka ord? Hörselminnet och uppmärksamhet spelar stor roll här.
 • Pragmatik – språkets funktion; Förmågan att anpassa sig till den men pratar med. Förmågan att få ett flyt i samtalet.

För att uppnå målen i språk gör vi följande i praktiken

 • Vi läser minst en bok varje dag. Vi ordnar med mysiga läshörnor med massor av böcker att välja bland. Vi reflekterar över innehållet i boken tillsammans. Vi anpassar böckerna efter barnen och utmanar deras koncentrationsförmåga lite i taget.
 • Vi åker till biblioteket och lånar böcker om vi inte har dem själva.
 • Vi lägger samtalsfokus på barn som inte själva tar plats i talutrymmet. Det handlar inte så mycket om att ställa en massa frågor utan mer om reflektion och upprepning av vad barnet säger.
 • Vi har våra maskotar Busan och Putte. De ääälskar att läsa böcker. Barnen får ta hem maskot-kompisen och ta med sig en favoritbok hemifrån. Barnet får berätta om boken och så läser vi den tillsammans.
 • Om vi ställer frågor till barnen mitt i en lek, så är vi noga med att frågorna följer deras lek och är relevanta för den fortsatta leken.
 • Vi använder oss ofta av bildstöd. Det kan vara bra för barn med en språkstörning men gynnar hela gruppen.
 • Vi använder oss i perioder av tecken. Det förtydligar orden och är ett bra verktyg för barn som ännu inte har så stort ordförråd.
 • Flerspråkighet. Barn som har ett annat modersmål än svenska använder det hemma. Hos oss pratar vi svenska. Vi intresserar oss självklart för barnets modersmål och hela gruppen får lära sig ord på andra språk. Vi tänker att det viktigt att alla barn får lära sig att det finns många språk och att vi ibland lyssnar på hur dessa låter.
 • Vi arbetar mycket med munmotoriska övningar, som t.ex. blåsa pingisboll, använda sugrör, göra grimaser, sagor med munmotorik mm.
 • För de allra yngsta barnen handlar det mycket om att lyssna, härma och upprepa.
 • Vi pratar mycket om nya ord vi hör; beskrivning av ordet, var finns det?, vad har det för funktion?, vilken kategori tillhör det?, finns det liknande ord?
 • Sång, rim och ramsor har vi på alla samlingar och/ eller innan måltider.
 • Sagolådor har vi många av. Det är ett sätt att med förtydliga en bok med hjälp av extra rekvisita.
 • Språklekar – vårt eget material. Vi har tagit fram dessa, ca 100 st språklekar, som just fokuserar på våra språkmål.

Till sist vill vi påminna alla vårdnadshavare hur viktigt det är med högläsning för barnet. Det gör vi via denna länk: https://www.barnensbibliotek.se/tabid/1006/Default.aspx