Arbetssätt

Dagmamma, brunna, dagbarnvårdare, familjedaghem, pedagogisk omsorg

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan- Lpfö 18

Vi drivs av tanken att barnen ska ha en ”lyxig” vardag. Med lyx menar vi en liten barngrupp, att kunna säkerställa att vi som vuxna ser och bekräftar varje individ, att göra det där lilla extra som t ex utflykter, gärna i närområdet men också kanske lite längre bort. Vi kallar inte vanliga skogsbesök för utflykter.

En mycket viktig och stor del i vår pedagogik är utepedagogiken.

Fördelar med utepedagogik
• Att vara ute mycket inverkar positivt på barnens hälsa.
• Ute i naturen ges många möjligheter att arbeta med matematik och språk.
• Genom att vara ute i skog och mark lär sig barnen att krypa, hoppa, klättra, balansera m.m. på ett naturligt och roligt sätt.
• Barnen upplever med alla sina sinnen när de är ute. De ser, hör, smakar, luktar, känner och berör.
• Att vara ute i skog och mark skapar en naturlig förståelse för samspel mellan djur-natur-människa.

• I skogen är miljön könsneutral, vilket inspirerar till lek mellan flickor och pojkar.

 

Vi inspireras mycket av Reggio Emilia-filosofin där man helt lägger fokus på att ”se barnet”, att barnet är kompetent.

Vi har en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en stark övertygelse om att alla föds med en stark drivkraft att utforska världen.

Förhållningssättet präglas av öppenhet och en lyhördhet inför barnen och deras tankar. Att möta barnen där de är ger dem möjlighet att forma sin egen kunskap.

Vi som pedagoger har som uppgift att vara medresenär, vägledare och handledare till barnen.

Miljön ska ses som den tredje pedagogen, dvs. den är pedagogiskt upplagd, tydlig och lättillgänglig för barnen på deras villkor.

Det pedagogiska arbetet ska hela tiden omprövas och utvecklas i takt med barngruppens och samhällets förändringar.

 

Så här kan en vanlig dag se ut:

7.30 Frukost

8.00-8.30  2 st dukvärdar dukar och förbereder lunchen. Vi hjälps alla åt att förbereda oss för t ex vistelse i skogen. Vad ska vi ha med oss? Vem ska bestämma lekarna idag?

8.30-11.00 Utevistelse med gruppverksamhet. Tema, matematik, språk, natur, musik, rytmik och mycket mera.

11.00-12.00 Lunch

12.00-13.30 Vila för de minsta och sagostund för de äldre. Skapande verksamhet.

13.30 Mellanmål

14.00-16.30 Utevistelse