Vecka 42

Dagmamma, brunna, dagbarnvårdare, familjedaghem, pedagogisk omsorg

Vecka 42

Vi har haft en givande planeringsdag i måndags, en dag vi blandat med planering, inköp, gemenskap samt en utbildning. Vi har lyssnat på en föreläsning om Språk och demokrati- Varje barns rätt till god språkutveckling.

Den här veckan har vi läst och grottat ner oss i boken ”Känna Trygghet”. Vi har pratat i mindre grupper med barnen om vad trygghet är för dem, när känner du dig trygg? Vad kan du göra när du inte känner dig trygg? Flera barn uttrycker att det känns tryggt när man vet vad som ska hända. Det här är något vi också tycker är väldigt viktigt. Trygghet: För att lärandet ska bli bra behöver barnen känna trygghet. Vi försöker jobba med bra rutiner och tydlig struktur, vi tror att en tydlig struktur under dagen skapar trygghet. Alla barn ska känna att de blir sedda och att de är lika mycket värda. Vi har i samlingen tränat på att lyssna gemensamt, ta beslut och våga byta plats. Barnen har fått vara uppmärksamma på likheter och skillnader mellan varandra. Några tycker om att lyssna på böcker, andra tycker om fotboll eller sandlek. Några tycker om orange någon annan föredrar grönt. De har fått lyssnat på ett påstående, tagit ställning till va man tycker och ställt sig på den plats i rummet som symboliserar ja, nej eller kanske. ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn” Lpfö 18

Vi har i vanlig ordning haft våra utegrupper. De äldsta barnen har jobbat klart med mönster för den här gången och nästa vecka kommer grupperna rotera. De yngre grupperna har under veckan repeterat vad vi gjort tidigare. Repetition är bra för barnen, vi kan se att lärandet förstärks då vi upprepar och låter lärandet ta tid.

Vi har hunnit med endal skapande under veckan med halloweentema. Nästa vecka på tisdag är det dags för vår höstfest. Barnen får gärna komma utklädda om de vill, men tänk på att inte ha masker för ansiktet då det kan vara skrämmande.

På onsdag firar vi ”Nallens dag”. Det vore kul om barnen hade med sig en favoritnalle eller gosedjur då.