Vecka 39

Dagmamma, brunna, dagbarnvårdare, familjedaghem, pedagogisk omsorg

Vecka 39

Den här veckan har vi läst boken Dela med dig och Oj vad mycket bra diskussioner vi har haft runt det. I tisdags delade barnen med sig av sin frukt, -Det känns bra i min mage när jag får ge alla barn frukt, ja det pratade vi om då att det känns bra i kroppen att få dela med sig. Det kan vara att man delar med sig av någon sak, av sin tid, omtänksamhet m.m. Vi har dramatiserat olika stunder med barnen då Igelkott och Kanin haft lite svårt att komma överens. Hur gör man t.ex. om man det finns fem bilar som båda vill leka med eller om en vill ha alla stora bilar. Barnen har många bra exempel på hur de kan dela med sig för att komma överens. Vi har lekt omvänd kurragömma, där en gömmer sig och alla anda letar. När man hittat den som gömt sig får man dela med sig av gömstället och de andra gömmer sig tillsammans till dess att alla hittat gömstället, uppskattad lek av alla barn. MÅL Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: *förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Vi har just nu flera lekar där det är bra att samarbeta. T.ex. flytta en boll runt till alla kompisar med hjälp av en kon, kräver samarbete och koncentration. Eller när en visselleken, när en gömmer sig och kompisarna letar genom att lyssna, då behöver vi ha respekt för varandra vara tysta när vi lyssnar och lokalisera ljudet.

Utedagen i början av veckan var så härlig. Många barn plockade naturmaterial som de antingen i måndags eller senare under veckan tillverkade fina naturtavlor av. De som tillverkade sina tavlor i skogen fick som uppgift att själva bära hem de därifrån. Det är också något vi jobbar mycket med, som vi ser som viktigt, att man själv kan ta ansvar för och hålla reda på sina egna saker.

Nästa vecka går vi vidare med boken Säg förlåt.

Nu när folkhälsomyndigeten lättat på sina restriktioner är ni välkomna in i hallen igen om ni tex behöver klä på ert barn, vi ser ändå gärna att vi då går in en i taget för att undvika trängsel. Tänk på att restriktionerna vid sjukdom ligger kvar. Så länge bör förskolebarn stanna hemma: Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om de har kvar lätta symtom som t.ex. lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska varit utan feber och övrigt vara friskt. Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt. / Utdrag från folkhälsomyndighten

Vi har fått enkätsvar från de flesta nu, den som gällde foton på barnen i bloggen. Samtliga av de som svarat skriver att ni vill ha kvar det som det varit, att man ser hela barnen. Motiveringarna har handlat om att det blir mer dynamiskt, roligare, bättre, mer spännande osv att läsa bloggen då. Dessutom att det är lättare att läsa tillsammans med barnen då de har lättare att förklara via bilder på barnen än om det bara var på aktiviteten. Så vi fortsätter som vi gjort och är tacksamma för alla positiva svar! Vi påminner igen om att ni när som helst kan ångra/ ändra ert samtycke och då är det bara att säga till så får ni fylla i en ny gdpr-blankett.