Vecka 37

Dagmamma, brunna, dagbarnvårdare, familjedaghem, pedagogisk omsorg

Vecka 37

Nu märks det att hösten är här och förkylningarna med dem. Känns som om det blir en annorlunda höst nu i Coronatider. Den här veckan har vi haft väldigt få barn här.

Planeringen för vårt Grön Flagg tema är nu inskickat och vi väntar på att få den godkänd, men redan nu har vi påbörjat vårt projekt kring rymden.

Så här ser planen för Grön flagg ut

VÄXTHUSEFFEKTEN

Klimat & Energi

VAD? Vad är växthuseffekten? Växthuseffekten gör livet på jorden möjligt, men människans aktiviteter har ökat mängden växthusgaser, särskilt koldioxid. Det har gjort växthuseffekten för stark vilket höjer temperaturen på jorden. Vi behöver minska mängden koldioxid som produceras. Hur kan vi göra det?

VARFÖR? Då våra barn just nu har ett brinnande intresse för rymden och vi startar upp projekt rymden, så ser vi att det här är så viktigt. När vi lär oss om atmosfären runt rymden vill vi samtidigt lära barnen och oss vuxna mer om detta superviktiga ämne.

Att bli medveten om växthuseffekten och vad vi kan göra för att inte öka den, hjälper vår planet jorden.

ÅRSTIDERNA

Djur & NaturVad

VAD? Med hjälp av ett nära och konkret arbetssätt få följa årstiderna.

VARFÖR? Då vi nu jobbar med projekt rymden, ser vi att jorden kretsar runt solen, vilket ger oss våra olika årstider. Vi vill då passa på att göra barnen ordentligt uppmärksamma på vad som händer i vår natur under de olika årstiderna. Hur upplever naturen årstiderna, hur upplever vi och barnen de olika årstiderna.

HUR? Vi vill dels göra en ”naturruta” tillsammans med barnen. En plats i skogen vi ofta återkommer till för att uppleva skillnaderna i naturen mellan årstiderna.
Vi är själva ute varje dag tillsammans med barnen, så göra barnen uppmärksamma på hur vi själva upplever de olika årstiderna. Som pedagog uppskattar jag alla årstider väldigt mycket, men på olika sätt. Önskar att också barnen ska göra det.

DELAKTIGHET & INFLYTANDE Våra barn har delaktighet och inflytande genom hela processen, då de alltid är med och reflekterar och planerar arbetet tillsammans med oss. Tillsammans tittar vi på den dokumentation som finns i form av tex bilder och filmklipp. Vi reflekterar tillsammans med barnen, ser vart vi är nu och hur vi vill gå vidare.Hållbar utveckling

HÅLLBAR UTVECKLING Då barnen får en ökad förståelse för vad som händer i naturen, lär de sig samtidigt uppskatta den, vilket vi tror ger mer miljömedvetna barn i framtiden. Barn som lär sig uppskatta att vara ute mycket under årets alla årstider ger i förlängningen glada och friska individer.

VAD ÄR ETT LIV? FINNS DET LIV PÅ ANDRA PLANETER?

Livsstil & Hälsa

VAD? Kan det finnas liv någon annanstans än på jorden? Vad är ett liv? Kan vara allt från växter, människor, djur till encelliga organismer.

VARFÖR? Barnen har just nu ett brinnande intresse för rymden vilket gjort att vi tänkt jobba med temat rymden det här läsåret. Då kommer vi in på om det kan finnas liv på någon annan planet än jorden? Men vad är då ett liv?
Tänker att man får en förståelse för hur unik vår jord är och hur viktigt det är att vi är rädda om den.

Då man får en förståelse för hur unik vår jord är lär man sig samtidigt hur viktigt det är att vi verkligen tar hand om den.

Glöm inte vårt drop-in fika på tisdag hos Lotta från klockan 14. Det hade smugit sig in fel datum på aktivitetskalendern men 15/9 är är det som gäller.

Blogg med foto kommer nästa vecka då vi haft så få barn här denna veckan. Därefter skriver vi bloggen varannan vecka.