Vecka 39

Dagmamma, brunna, dagbarnvårdare, familjedaghem, pedagogisk omsorg

Vecka 39

Vi startade veckan med att experimentera med vind och lufttryck. Barnen fick berätta om sina erfarenheter kring drakarna de fick hem innan sommaren. Barnen som skickat foton, visade dessa och berättade mer. Vi gjorde olika experiment, det var spännande, även om alla inte gick som det var tänkt. Det är alltid intressant när man gör ett oprövat experiment för första gången tillsammans med barnen, den här dagen hade vi ett sånt som vi aldrig provat förut och det inte alls blev som tänkt, det ger oss många funderingar och diskussioner om varför.

Barnen har den här veckan mött Snick och Snack, vännerna från Kungaskogen. Det är ett material vi kommer arbeta med under läsåret. Tillsammans med Snick och Snack och deras andra vänner i Kungaskogen kommer vi jobba med vänskap, empati, värdegrunder, djur, natur, miljö, livstil, hälsa och mer därtill. Den här veckan har vi tillsammans med dem ritat hur man skulle kunna bygga en trädkoja.

Våra utegrupper har vi även denna veckan haft tillsammans med Hacer. Nu har grupperna roterat så de allra yngsta barnen har språkgrupp, de äldsta har Grön Flagg grupp med fokus på djuren i vår skog och barnen däremellan är i mattegruppen. Naturgruppen lyssnade på hur en älg låter och direkt efter tyckte vi alla att det var en älg som svarade på ljudet inne i skogen. Vi vet inte om det faktiskt var en älg i skogen som svarade eller om det kan varit äldre barn i skogen som skojade med oss, men spännande var det i alla fall.

Med de yngsta i språkgruppen handlar det så här i början mycket om att benämna olika saker, rim o ramsor och musik o dans. Vi har även i språkgruppen tema “djur i vår skog”.